Khoá cáp ốc siết cáp

2,0005,000

Khoá cáp ốc siết cáp cố định và đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động giữa sợi cáp với thiết bị, giúp xiết đầu sợi cáp, kẹp nối dây cáp, tạo móc cáp